Nyheter

GDPR – Vårt ansvar på Samfast

Denna information beskriver hur Samfast AB behandlar dina personuppgifter och hur vi ser till att behandling av dina personuppgifter utförs på ett ansvarsfullt sätt och i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning. Din integritet är viktig för oss och vi vill därför att du läser vidare för att få veta mer. Informationen gäller dig som bor i någon av våra bostäder antingen som kontraktsinnehavare eller medboenden. GDPR (General Data Protection Regulation) är en ny EU-förordning som börjar gälla i hela EU den 25 maj 2018. GDPR ersätter den svenska Personuppgiftslagen. Mycket är sig likt, men kraven på hur vi får behandla dina personuppgifter som din hyresvärd skärps. Med anledning av GDPR anser vi att det är viktigt att du vet vilka rättigheter du har som vår hyresgäst och hur vi behandlar dina personuppgifter. Du kan läsa vidare om dina rättigheter och personuppgiftsbehandlingen i denna informationstext eller på vår hemsida, www.samfast.com.

Personuppgiftsansvarig Samfast AB, org.nr. 556367-1303, tillsammans med samtliga koncernföretag i Saxatile Fastigheter AB:s Koncern, org.nr. 556665-9966 är personuppgiftsansvariga för behandlingen av dina personuppgifter och ansvarar för att sådan behandling sker på ett lagligt sätt. Det innebär bland annat att Samfast AB skyddar dina personuppgifter med nödvändiga åtgärder och att du alltid har rätt att kontakta oss för att få reda på vilka personuppgifter vi har sparade om dig.

Kontakta oss Har du några frågor är du välkommen att höra av dig till oss på Samfast AB Box 265, 371 24 Karlskrona eller mejla till info@samfast.com. Skulle du anse att vår behandling av dina personuppgifter sker i strid med tillämplig dataskyddslagstiftning har du även rätt att lämna in ett klagomål till Datainspektionen.

Här kan du läsa vår dataskyddspolicy

Senaste nyheterna